driedubbele vrijdag

Er moesten nog flink wat stappen gezet worden voordat het eindelijk weekend werd. Maar liefst drie rondes vandaag, alledrie gezellig zonder incidenten, onregelmatigheden of reputatieschade, integendeel, iedereen liet zich vandaag van zijn/haar beste kant zien!

Read more “driedubbele vrijdag”

Dit was de vrijdag

De ochtendploeg durfde het aan om na het hachelijke avontuur van gisteren weer de duinen in te gaan. Dat pakte vandaag beter uit; een feestje van begin tot eind!

De middagploeg deed het traditionele rondje Zandmotor maar niet helemaal in de traditionele bezetting; de hele achterhoede is op vakantie en Arubaanse schone Marie was aan de troepen toegevoegd voor een proefwandeling die ondanks de iets te overdadige belangstelling van de heren best geslaagd was. Volgende week zal zij zich nader aan u voorstellen.

Voor nu een fijn weekeinde!

Read more “Dit was de vrijdag”

De week zit er weer op

Kleine roedels vandaag.

Nadat we met de ochtendploeg eindelijk de meneer met twee honden (die op de strandopgang al ontheffing van de aanlijn- en opruimplicht plus een vergunning voor het bewandelen van het beschermde duin aan de andere kant van het prikkeldraad bleek te hebben en als demonstratie van de social-skills van alledrie de eerste kilometer van de wandeling vrolijk ballen werpend met ons opliep) hadden weten af te schudden gingen we voor de lange afstand en maakten een extra lange strandwandeling in de richting van Wassenaar terwijl we er stevig de pas in haddden.

De middagploeg mocht zich verheugen op de aanwezigheid van mijn dochter en maakte een hele blije ronde over de Zandmotor. Ook nu werd er lekker doorgestapt en men dreigde een veel te snelle rondetijd op onze standaardroute neer te zetten. Om niet te vroeg bij de bus terug te komen zat er weinig anders op dan af en toe een extra traktatie-pauze in te lassen…

Read more “De week zit er weer op”

Chillen op de Zandmotor

Als altijd was de vrijdagmiddagploeg een fraai samengesteld boeket karaktertjes, rugzakjes een gebruiksaanwijzinkjes. Des te groter mijn voldoening toen dit gezelschapje zich vanmiddag het braafste roedeltje van de hele week toonde.

We hebben heerlijk over de Zandmotor gezworven, we liepen allemaal braaf mee, er werden geen schijnaanvallen op andere strandbezoekers uitgevoerd, er werden geen grote omtrekkende bewegingen gemaakt, er vonden geen ongeoorloofde schranspartijen plaats en er viel geen onvertogen blaf. Iedereen was gewoon alleen maar blij, logisch ook met dit weer!

Read more “Chillen op de Zandmotor”

Vrijdag jongstleden…

Nog wat achterstallig beeldmateriaal van de wandelingen van afgelopen vrijdag.

De ochtendploeg genoot van een zonnige strandwandeling vanaf het Zwarte pad / Scheveningen, de middagploeg dacht op de Zandmotor / Monster de voorspelde regenbui te kunnen ontwijken maar incasseerde een voltreffer.

Read more “Vrijdag jongstleden…”

Dit was de vrijdag

Met lichte vertraging nog wat beelden van de wandelingen van vrijdag. De ochtendploeg maakte kilometers op een zonovergoten strand, de middagploeg slenterde over schaduwrijke bospaadjes.

Goed weekeinde allemaal!
Read more “Dit was de vrijdag”

Ochtend- en middagploeg sluiten de wandelweek af op het strand

Twee heerlijke strandwandelingen om de week af te sluiten.

Hierbij mag worden opgemerkt dat:

 • Zo’n paasweek tijdens lockdown best verwarrend kan zijn en sommige honden niet thuis gaven bij het ophalen,
 • De ochtendploeg daardoor beschamend klein was,
 • grote roedels echt veel leuker zijn,
 • Bailey door alle lekkernijen in de vloedlijn met zijn dieet worstelde en daarom zichtbaar opgelucht was dat hij aan de lijn mocht (pun intended),
 • Jojo en Scharrel hierop vrijwillig de honneurs waarnamen,
 • Luka moeilijk ver weg op ontdekkingstocht ging,
 • Joep plotselinge doofheid veinsde (what’s new),
 • We naar collega’s Misja en Suzanne hebben gezwaaid,
 • Roka af en toe vergat dat er nog iemand aan de andere kant van de lijn liep,
 • De middagploeg redelijk op sterkte was,
 • Wij binnensmonds verwensingen richting paardenmeisjes hebben geuit,
 • Molly zich van haar allerbeste kant liet zien,
 • Luana – na eerst een zielig hondje te hebben gepest – zowaar heel leuk aan het spelen was met roedelpuber Fida,
 • Aaf overal enge dingen zag,
 • Norbert het hoogste woord had,
 • Duke en Pacha absoluut geen haast hadden,
 • Benny steentjes opdook van de zeebodem,
 • We iedereen een heel fijn weekend toewensen!

Read more “Ochtend- en middagploeg sluiten de wandelweek af op het strand”