Maandagmorgen op het strand

maandagmorgen

Het had een mooie ochtendwandeling kunnen worden, ware het niet dat:

  • Luna mij telkens net te snel af was in het voldoen aan de opruimplicht,
  • Tjappi ‘m – ondanks uitdrukkelijk verbod mijnerzijds – toch smeerde naar de gemuilkorfde hond die samen met zijn bazin netjes om ons heen probeerde te lopen, waarop de rest van de roedel hem uiteraard volgde (met alle gevolgen van dien),
  • er een husky nogal last had van …ehrrrm, husky,
  • een vijftal uitzinnige paardenmeisjes het nodig vond om zich in volle galop een weg te banen door verscheidene roedels en de stroom dagjesmensen op het strand,
  • wij daarop achtereenvolgens Luka, Jip en Finn aan de horizon zagen verdwijnen,
  • Joep aan acuut gehoorverlies leed en armpje wilde drukken met een veel grotere New Foundlander,
  • ik dus zo druk was met het hoeden van de kudde dat er van filmen helemaal niets terecht kwam.