Donderdagmiddag, Zandmotor, Monster

zandmotor

De middagploeg ging aan de slag op onze favoriete zomerlokatie, de Zandmotor.

Dat mondde – op wat praktisch/pedagogisch ingrijpen na – uit in een gezellige wandeling en een verkwikkende zwempartij.